วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564

การประชุมบริหารบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.
นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
เข้าร่วมการประชุมบริหารบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ขั้น 5
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย
นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและคณะศึกษานิเทศก์ทุกท่าน
เข้าร่วมประชุมเรื่อง การติดตามความคืบหน้าการทำงาน
ระเบียบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ
เพื่อสร้างความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติให้กับบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การประชุมบริหารบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประชุมบริหาร...