วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ มั่งมี ศรีสุข ... สาธุ สาธุ สาธุ


 https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10216886201737560&id=1540339174

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การประชุมบริหารบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประชุมบริหาร...