วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ศึกษานิเทศก์ผู้มีบุคลิกภาพที่ดี และเป็นแบบอย่าง ประจำปี 2563 โดยมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย

 วันที่ 15 กันยายน 2563

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
ศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย
มอบเกียรติบัตร แก่ นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
เป็นศึกษานิเทศก์ผู้มีบุคลิกภาพที่ดี
และเป็นแบบอย่าง ประจำปี 2563
มอบโดย นายยุทธพงษ์ หาญยุทธ นายกมาคม
ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การประชุมบริหารบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประชุมบริหาร...