วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563

SDG 4 & ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล โดยใช้ XYZ Model

การประชุมการสร้างการรับรู้ในการทำจัดทำแผนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDG 4 โดยใช้ XYZ Model 

ปฏิบัติการสร้างการรับรู้ในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโครงการ SDG 4 โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2563 ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การประชุมบริหารบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประชุมบริหาร...