วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

มุทิตาจิตคณะกรรมการติดตามและผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ในส่วนภูมิภาค)

               วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการติดตามและผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา(ส่วนภูมิภาค) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกันมุทิตาจิต แด่ นางชลธิชา พยัคพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ นายวิชัย จิตมาลีรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มุทิตา กษิณาลัย ร้อยดวงจิต
มวลหมู่มิตร รักแฟนเพลง ท่านทั้งหลาย

เรามาพร้อม ความรักมอบ กรอปใจกาย

เพียรตั้งไว้ ความดีงาม "ชลธิชา มิตร วิชัย"

มาลัยกร พวงน้อย ร้อยความรัก
ที่ประจักษ์ คุณความดี ที่เคยก่อ
เร่งสานต่อ เนื่องเชื่อมโยง โครงทั้งหลาย
พิจคนึงถึง "ชลธิชาแอนด์วิชัย" มิเสื่อมคลาย
ไม่เลื่อนหาย รักมั่นคง จงยั่งยืน...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การประชุมบริหารบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประชุมบริหาร...